WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU RODZINA 500+

Data: 19.09.2019 r., godz. 21.22    Liczba odwiedzających: 341
30 września 2019r. mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. z wyrównaniem od lipca br. Osobom, które złożą wnioski po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie przypominamy, że decyzje wydane w okresie świadczeniowym 2018/2019 obowiązują do dnia 30 września, nie będą przedłużane automatycznie. W przypadku osób, które po 1 lipca 2019r. złożyły wnioski jedynie na pierwsze dzieci konieczne
jest również złożenie wniosków na drugie i kolejne dzieci. Aby nie przepadło świadczenie za październik wnioski muszą być złożone do 31.10.2019r. (mogą być składane papierowo lub elektronicznie).

Jeśli chodzi o wypłaty to aktualnie nie posiadamy harmonogramu wypłat świadczenia 500+.  Data wypłaty jest uzależniona od daty otrzymania środków z budżetu wojewody. Nie ma określonego terminu wpływu do budżetu gminy środków na  wypłaty 500+ . Środki przychodzą w kilku transzach. Ponieważ nie „przetrzymujemy” pieniędzy na koncie, aż zgromadzimy niezbędne środki na wypłaty dla wszystkich świadczeniobiorców wypłaty często są w różnych terminach. Może też zdarzyć się sytuacja, że niektórzy mieszkańcy w danym
miesiącu otrzymają świadczenie wcześniej a niektórzy później. Świadczenia za dany miesiąc będą przekazywane najpóźniej do końca tego miesiąca.

Gdy tylko pojawi się taka możliwość ustalimy konkretną datę wypłaty i podamy do wiadomości na stronie internetowej GOPS i Urzędu Gminy.