HARMONOGRAM PLANOWANYCH WYPŁAT

Data: 08.01.2020 r., godz. 19.05    Liczba odwiedzających: 917
Świadczeń wychowawczych 500+ Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

1. Świadczenia wychowawcze 500+
* Styczeń 23.01.2020
* Luty 24.02.2020
* Marzec 23.03.2020
* Kwiecień 23.04.2020
* Maj 21.05.2020
* Czerwiec 23.06.2020
2. Świadczenia rodzinne  i opiekuńcze
* Styczeń 27.01.2020
* Luty
25.02.2020
* Marzec 25.03.2020
* Kwiecień 27.04.2020
* Maj 25.05.2020
* Czerwiec 25.06.2020
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
* Styczeń 28.01.2020
* Luty 25.02.2020
* Marzec 26.03.2020
* Kwiecień 28.04.2020
* Maj 26.05.2020
* Czerwiec 25.06.2020

UWAGA!!!
*harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca niezwłocznie po otrzymaniu dotacji
**data planowanej wysyłki zasiłków/świadczeń nie jest tożsama z datą wpływu na rachunek bankowy osoby pobierającej (przelewy wykonane zgodnie z datami wskazanymi w powyższej tabeli mogą być księgowane do dwóch dni roboczych)