Czyste powietrze

Data: 04.08.2021 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 932
Nowy wniosek o wydanie zaświadczenia

W zawiązku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wydawaniem takich zaświadczeń dla mieszkańców Gminy Jabłonna zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 22 506-61-67  lub gops@jablonna.pl


Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Wzor_zadania_zaswiadczenia_czyste powietrze_od sierpnia 2021.docx