Zapraszamy do dwóch programów skierowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz dla członków ich rodzin

Data: 11.12.2020 r., godz. 11.15    Liczba odwiedzających: 197
.

Szanowni Państwo,


planujemy w przyszłym roku przystąpić do dwóch programów skierowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz dla członków ich rodzin tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2


https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2


 


Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w Programach zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie tel. 22 506-61-73 lub e-mail: gops@jablonna.pl do dnia 28 grudnia 2020r.