Wigilia w GOPS

Data: 05.02.2019 r., godz. 16.00    Liczba odwiedzających: 319
W dniu 24 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Jabłonna. Z tej szczególnej okazji przy wspólnym stole zgromadzili się podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński oraz radne: Katarzyna Lulis - Rzeszut i Aneta Mrozek.

            Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń  i podzielenia się opłatkiem. Następnie goście usiedli do stołu, aby zjeść tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe. W świątecznej atmosferze czas upłynął miło na wspólnych rozmowach.


            Na zakończenie wszyscy goście zostali obdarowani prezentami, które zostały przygotowane przez Polski Czerwony Krzyż.


            Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Chotomowa oraz z Jabłonny włączyli się w akcję świątecznej pomocy osobom starszym i najuboższym mieszkańcom naszej gminy. W szkołach były zbierane artykuły spożywcze (cukier, mąka, makaron, ryż itp.) oraz chemiczne.


Z zebranych darów udało się przygotować 40  paczek dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie przygotowali kartki świąteczne z życzeniami, które zostały dołączone do paczek.


            Jednocześnie wolontariat GOPS w Jabłonnie zorganizował zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w którą włączyły się osoby prywatne, jak również Przedszkole Gminne w Chotomowie oraz prowadząca i uczestnicy pracowni garncarskiej w GCKiS w Jabłonnie.


            Wolontariat GOPS Jabłonna składa szczególne podziękowania:


- opiekunom i uczniom należącym do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Jabłonnie,


- wolontariuszom i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie


- rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Chotomowie


- uczestnikom i prowadzącej pracownię garncarską w GCKiS w Jabłonnie


- osobom prywatnym.


Ponadto dziękujemy rodzicom uczniów szkół gminy Jabłonna za zaangażowanie i wsparcie.


            Bożonarodzeniowa zbiórka była już kolejną akcją, którą została przygotowana przy współpracy Wolontariatu GOPS Jabłonna oraz placówek szkolnych i przedszkolnych z gminy Jabłonna.