Dodatek elektryczny

Data: 02.12.2022 r., godz. 12.04    Liczba odwiedzających: 852
Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2022r. gospodarstwom domowym wykorzystującym do ogrzewania energię elektryczną przysługuje dodatek elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.  Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu w/w dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
- 1000 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2021r. wyniosło < 5MWh
- 1500 złotych - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2021r. wyniosło > 5MWh

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny 

Uwaga – wnioski można składać do 1 lutego 2023r. Wypłata dodatku nastąpi w terminie do 31 marca 2023r.

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000011101.pdf

Klauzula informacyjna
(plik .pdf do pobrania)