Informacje ogólne 500+

Liczba odwiedzających: 5064

Od 1 lipca 2019r. można składać wnioski drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia 2019r.  istnieje również możliwość złożenie wniosku w formie  papierowej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osobom, które złożą wnioski:
- w okresie lipiec – sierpień 2019r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
- w październiku 2019r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
- w listopadzie 2019r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.).

Wnioski przyjmujemy w siedzibie GOPS (Jabłonna ul. Zegrzyńska 1):

Poniedziałek 8-18
Wtorek-czwartek 8-16
Piątek 8-14

W trosce o Państwa wygodę zachęcamy do składania wniosków do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) drogą elektroniczną.

UWAGA!
Przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.


Szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus