Dodatki energetyczne: Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 2952

Wymagane dokumenty:


  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

  • kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym.