Psycholog

Liczba odwiedzających: 3999
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE
W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJE
BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ


Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, przeżywasz kryzys, z lękiem patrzysz w przyszłość etc., spotkaj się z psychologiem. Psycholog, to osoba, która zrozumie, pomoże uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem. Wspólnie poszukacie rozwiązań najlepszych dla Ciebie.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych  osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Jabłonna. W przypadku osób, dla których dotarcie do siedziby GOPS jest znacznym utrudnieniem, istnieje możliwość udzielenia konsultacji psychologicznej w miejscu zamieszkania. Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych.

Zapraszamy na dyżur psychologa Wioletty Janowskiej:

Poniedziałek  13.00 – 18.00
Wtorek          8:00-16:00
Środa            8:00-15:00
Czwartek      12:00-16:00
Piątek           8:00-14:00

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, pod numerem telefonu: 22 782 46 51 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@jablonna.pl.