Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor -fundusz alimentacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Data: 31.05.2019 r., godz. 11.00    Liczba odwiedzających: 937
Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1260) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, informuje że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze &#8211; inspektor/podinspektor  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, została wybrana Pani <b>Agnieszka Górska.

<center>Uzasadnienie</b></center>

    W naborze na stanowisko inspektor/podinspektor wpłynęły trzy oferty, wszystkie spełniły wymagania formalne.
    Kandydatka wybrana przez komisję spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko, co stwierdzono na podstawie dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Agnieszka Górska ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, posiada także doświadczenie w obsłudze interesanta.
Pani Agnieszka Górska uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.

<b><center>Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie