Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor - świadczenia rodzinne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Data: 27.06.2019 r., godz. 13.11    Liczba odwiedzających: 1853
Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1260) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, informuje że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze &#8211; inspektor/podinspektor  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, została wybrana <b>Pani Anna Strzałkowska.</b>

<B><center>Uzasadnienie</B></center>

    W naborze na stanowisko inspektor/podinspektor wpłynęło pięć ofert, cztery z nich spełniły wymagania formalne.
    Kandydatka wybrana przez komisję spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko, co stwierdzono na podstawie dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Anna Strzałkowska ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, posiada także doświadczenie w obsłudze interesanta.
Pani Anna Strzałkowska uzyskała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej.

<B><center>Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie </B></center>