Informacja o dniach wolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Data: 22.12.2021 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 264

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 z 19
kwietnia 2021r. 

– dzień 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie w zamian za dzień świąteczny
ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela tj. 25
grudnia 2021 roku. 

Dodatkowo 31 grudnia 2021r. (piątek) GOPS będzie czynny w
godzinach 8-12.