Zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów od 1 stycznia 2024 r.

Data: 21.09.2023 r., godz. 18.23    Liczba odwiedzających: 830
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r., poz. 1429) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zasadniczym zmianom ulegają przepisy dotyczące ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.