Informacja

Data: 12.08.2020 r., godz. 16.15    Liczba odwiedzających: 216
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Uprzejmie informujemy, że wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kasie Banku Spółdzielczego w Jabłonnie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020r. (czwartek).