Wypłata 500+ w grudniu

Data: 08.12.2020 r., godz. 17.18    Liczba odwiedzających: 468
.

Uprzejmie informujemy, że wypłata świadczenia 500+ (przelewy i gotówka) nastąpi w dniu 10
grudnia (czwartek).


Jednocześnie informujemy, że ze względu na przekazaną niepełną kwotę dotacji, wypłata na konta będzie zrealizowana nie dla wszystkich świadczeniobiorców. Bardzo prosimy przed wykonaniem telefonu do GOPS o sprawdzenie rachunku bankowego (90% mieszkańców otrzyma świadczenie w w/w terminie).


W przypadku otrzymania kolejnej transzy, Ośrodek zrealizuje wypłatę pozostałych świadczeń wychowawczych 500+ niezwłocznie po jej otrzymaniu.