Wniosek o dodatek osłonowy

Data: 22.01.2024 r., godz. 14.45    Liczba odwiedzających: 1910
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2024r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie dodatku osłonowego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2024r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP do 30 kwietnia 2024r. Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych rodzin.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje:

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 22 506-61-65, 22 506-61-67;

- na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wniosek o dodatek osłonowy
(plik .pdf do pobrania)