Dodatki energetyczne: Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 5294

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  • kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym.