Dodatki energetyczne: Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 5672

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.  dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.